Donor List

Donor Campaign Donation Date Amount
Junaidah HJ Chirah Program Asas Al Quran 12-17-2018 MYR 100.00
Azliza  Abdul Rahman Program Asas Al Quran 12-01-2018 MYR 1,000.00
Nik norfadilah  Nik kob Program Asas Al Quran 10-20-2018 MYR 50.00
FARAH NAJWANA SAMAN Program Asas Al Quran 10-19-2018 MYR 50.00
Anees  Alia Program Asas Al Quran 10-19-2018 MYR 10.00
FADZLISA MORNI Program Asas Al Quran 10-17-2018 MYR 10.00
KONVEKESYEN HIKMAH CENTRE YAYASAN AL BAGHDADI ( CA NOR HASLIZA BINTI ABD SAMAS Program Asas Al Quran 10-15-2018 MYR 100.00
mohd adam firdaus mazlan Program Asas Al Quran 10-06-2018 MYR 10.00
nor azimah abdul razak Program Asas Al Quran 10-05-2018 MYR 50.00
Izaljah  Mohd Esa Program Asas Al Quran 10-05-2018 MYR 10.00
Kamariah Mohamad K Program Asas Al Quran 10-05-2018 MYR 1,000.00
Marlinah Marlinah beddu Program Asas Al Quran 09-13-2018 MYR 100.00
MD AZRAF MD YUSOP Kem Tahfiz Anak Yatim (Sabah) 06-23-2017 MYR 200.00
mardiana zainal Kem Tahfiz Anak Yatim (Sabah) 06-16-2017 MYR 10.00
siti fauzian abd rahim  Program Asas Al Quran 01-04-2017 MYR 0.00
shahida shamsuddin  Program Asas Al Quran 06-26-2015 MYR 100.00