Donor List

  Donor Tujuan Sumbangan Donation Date Amaun
  Maharita  Ab Rahman Jom Menyumbang RM100 03-08-2019 MYR 100.00
  RASHIDAH NORDIN Jom Menyumbang RM10 03-06-2019 MYR 10.00
  Hazneeza Baharun Program Asas Al Quran 03-05-2019 MYR 100.00
  Junaidah HJ Chirah Program Asas Al Quran 12-17-2018 MYR 100.00
  Azliza  Abdul Rahman Program Asas Al Quran 12-01-2018 MYR 1,000.00
  Nik norfadilah  Nik kob Program Asas Al Quran 10-20-2018 MYR 50.00
  FARAH NAJWANA SAMAN Program Asas Al Quran 10-19-2018 MYR 50.00
  Anees  Alia Program Asas Al Quran 10-19-2018 MYR 10.00
  FADZLISA MORNI Program Asas Al Quran 10-17-2018 MYR 10.00
  KONVEKESYEN HIKMAH CENTRE YAYASAN AL BAGHDADI ( CA NOR HASLIZA BINTI ABD SAMAS Program Asas Al Quran 10-15-2018 MYR 100.00
  mohd adam firdaus mazlan Program Asas Al Quran 10-06-2018 MYR 10.00
  nor azimah abdul razak Program Asas Al Quran 10-05-2018 MYR 50.00
  Izaljah  Mohd Esa Program Asas Al Quran 10-05-2018 MYR 10.00
  Kamariah Mohamad K Program Asas Al Quran 10-05-2018 MYR 1,000.00
  Marlinah Marlinah beddu Program Asas Al Quran 09-13-2018 MYR 100.00
  MD AZRAF MD YUSOP Kem Tahfiz Anak Yatim (Sabah) 06-23-2017 MYR 200.00
  mardiana zainal Kem Tahfiz Anak Yatim (Sabah) 06-16-2017 MYR 10.00
  siti fauzian abd rahim  Program Asas Al Quran 01-04-2017 MYR 0.00
  shahida shamsuddin  Program Asas Al Quran 06-26-2015 MYR 100.00
  © 2019 Yayasan Al Baghdadi All Rights Reserved. Designed By ACSB

  1024px logoYABlight