Temuduga Guru Al Quran di CRC Jelebu

Yayasan Al Baghdadi mula mengadakan temuduga kepada calon guru dari kalangan 'klien CRC' di Jelebu Negeri Sembilan. Temuduga ini diadakan bagi melantik guru Al Quran yang telah terlatih bagi membimbing rakan-rakan klien di CRC di sini. Temuduga telah dilakukan oleh pembimbing dan juga pengusaha Pusat Pembelajaran Al Quran di Senanawang iaitu Ust Mohd Nazri Bin Yunus.